Ja till skötselplan trots fel på kartorna

HÖRBY När kommunstyrelsen på sitt senaste möte skulle fatta beslut om policy för skötsel av kommunalt ägd skogs- och jordbruksmark fanns det felaktigheter i beslutsunderlaget, enligt SPI.
Men trots att detta påtalades klubbades förslaget igenom.

Det innebär att ett stort privatägt markområde på cirka 70 hektar mellan Långaröd och Önneköp hastigt och lustigt blev markerat som kommunägt i förslaget till skötselpolicy.
Gert Nygren i SPI tycker att kommunen har klantat till det ordenligt, och liknar det inträffade vid en kommunal annektering av privatägd mark.
– Det är pinsamt att de skickar ut dessa handlingar. Det är riktigt illa, säger Gert Nygren.

Området det handlar om ligger runt Långaröds skola och sträcker sig in mot Önneköp.
På kommunens kartor är det inritat som kommunägt, hävdar SPI, trots att det är en privatperson som äger fastigheterna sedan lång tid tillbaka.
– Jag kommer själv från Önneköp och känner väl till det här området. Jag såg direkt att det var fel i handlingarna och påtalade det i kommunstyrelsen. Vi är fem stycken i kommunstyrelsen som kommer från trakten och som vet att denna mark är privatägd.

– Vi krävde att ordföranden skulle ajournera mötet så att rätt handlingar plockades fram. Men de svarade bara efteråt ”att vi får titta på det

Läs mer här: Ja till skötselplan trots fel på kartorna

kommentarer