Jag vill inte förknippas med en ”flickfotograf”

Fotografen Bingo Rimér har skapat en tavla föreställande Leif GW Persson för att sälja till förmån för Musikhjälpen – vilket utlöst en konflikt.
Leif GW Persson skriver i dag om varför han inte vill förknippas med Rimér, som han anser bidrar till att legitimera en syn på kvinnor som konsumtionsvaror.

Läs mer…

kommentarer