Jägare med funktionsnedsättning ska få jaga fler arter

I dag har regeringen remitterat en promemoria med förslag om ändringar i jaktförordningen. Ändringarna ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att från motordrivet fordon få jaga fler djurarter än i dag.

Läs mer här: Jägare med funktionsnedsättning ska få jaga fler arter

kommentarer