Jämför inte Trumps kristna trupper med våra frikyrkor

Upprorsmakarna i Washington stormade Kapitolium med kristna symboler och slagord. 

Joel Halldorf skriver om den svenska frikyrklighetens motståndkraft och varningssignaler.

Läs mer…

kommentarer