Jan Glevén: ”Mycket som oroar för H&M”

H&M:s rapport visar på fortsatt marginalpress och svaga utsikter, vilket sänker aktien med 4 procent på torsdagsförmiddagen.
Trenden med sänkta prognoser lär fortsätta.

Läs mer här: Jan Glevén: ”Mycket som oroar för H&M”

kommentarer