UD avråder från resor till virusområden i Kina

Utrikesdepartementet avråder från resor till områden i Kina som drabbats av coronaviruset.

Beslutet har fattats eftersom den lokala infrastrukturen i Hubeiprovinsen är hårt belastad av utbrottet.

Läs mer…

kommentarer