Jättegranskning av Donald Trump inledd

Material från ett 60-tal personer, bland dem president Donald Trumps äldste son, ska begäras in.

Det demokratledda representanthuset drar nu igång en stor utredning av USA:s president rörande bland annat maktmissbruk och korruption. Och fler granskningar är att vänta.

Läs mer…

kommentarer