Jobbade med falsk yrkeslegitimation

Sjuksköterskan hade en anställning vid en station i Västernorrland under flera år. Han ska även ha arbetat extra vid ambulansen i andra län. Vid en incident i våras blev IVO, inspektionen för vård och omsorg, inkopplad. När man kontrollerade den inblandade personalens behörighet mot Socialstyrelsens register över legitimerad personal så upptäckte man att sjuksköterskan saknade legitimation.

Läs mer här: Jobbade med falsk yrkeslegitimation

kommentarer