Josephine i Växjö hade ett köpfritt år

Redan när Josephine Ekström Blad gick i skolan var hon intresserad av miljön.

Nu, när hon är 30 år med man och småbarn, lever hon så konsumtionssnålt och miljövänligt hon bara kan.

– Vi köper så lite som möjligt, i stället så lagar vi saker som går sönder och försöka odla eget, säger Josephine.

Källa: Länk till full Expressen inlägg

kommentarer