Juncker föreslås bli EU:s näste ledare

Jean-Claude Juncker, Luxemburg, föreslås bli ordförande för EU-kommissionen.

kommentarer