Kalkylatorn i Windows 10 får stöd för grafer

Välkommen nyhet för studenter som ägnar sig åt uträkningar på sin dator.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj