”Generationsklyftan om kameraövervakning måste tas på allvar”


Yngre personer tycks vara mer bekymrade över intergritetsproblematiken i kameraövervakning än äldre, skriver Sylogs vd Johan Jacobsson och manar oss att ta den oron på allvar.

Läs mer…

kommentarer