”Kanske är det kört för svenskan”

Svenska språket har förlorat sin attraktionskraft. The thrill is gone, för att använda ett gångbart uttryck. Pub-huset vid Hötorget i Stockholm, det som förr rymde ett varuhus i flera våningar, där man kunde dricka kaffe, köpa leksaker och laga skorna, är nu omvandlat till ett hotell med namnet ”Haymarket by Scandic”.

Läs mer här: ”Kanske är det kört för svenskan”

kommentarer