”Kanske ett första steg mot början till slutet”

Kanske ett första steg mot början till slutet.

Israel drar tillbaka marktrupper – men luft- och raketkriget mellan Israel och Hamas kan fortsätta länge till.

När röken skingras kommer det att stå klart att det här är ett krig utan vinnare, men med många förlorare.

kommentarer