Kanske har glädjen en tid – och sorgen en annan

Ring, klocka, ring in… ett år när vi vågar tro på människors gemensamma kraft till positiva förändringar. Ja, när vi bättre tar vara på stjärnstunderna.

Läs mer…

kommentarer