Känslor och ödmjukhet biter på vaccinskeptiker

Vaccin kallas ibland för det största medicinska framsteget i mänsklighetens historia. Ändå blir de som är skeptiska till att ta en spruta allt fler. 

I vissa amerikanska opinionsmätningar om covidvaccinering är skeptikerna så talrika att motståndet riskerar att bli samhällsfarligt.

I Sverige känner var femte svensk förälder någon grad av tveksamhet inför barnvaccinering.

WHO listade 2019 motvilja till vaccin som ett av de största hoten mot global hälsa.

Psykologen Björn Hedensjö redogör för tre strategier för den som vill bota en vaccinskeptiker, baserade i psykologisk forskning.

– Vaccinskeptiker är på gruppnivå också mer misstänksamma mot myndigheter, institutioner och läkemedelsbolag, förklarar Hedensjö. De uppfattar dessutom världen som en mer hotfull plats än andra gör.

Läs mer…

kommentarer