Kanyl glömdes i bröstet på patient

En patient som hjärtopererades på Blekingesjukhuset fick en kanyl kvarlämnad i hjärtsäcken.

Under operationen fanns inte kanylen med på instrumentlistan, vilket ska ha orsakat missen.

Nu har sjukhuset ändrat sina rutiner.

kommentarer