Kaotisk komplexitet med en historia

Recension

KONST
Joan Jonas
– Light Time Tales
Malmö Konsthall
Till och med 10 januari 2016

I tyvärr något reducerad form har Malmö Konsthall direkt från Fondazione HangarBicocca i Milano övertagit den storslaget upplagda, retrospektiva presentationen av den amerikanska performance/videopionjären Joan Jonas.

Av en slump, som nästan ser ut som en tanke, har tre av Öresundsregionens stora konstinstitutioner – Louisiana, Moderna Museet Malmö och Malmö Konsthall – valt att låta höstens utställningar ta avstamp i den starkt gränsöverskridande avantgardekonst som präglade konstlivet i New York från 1960-talet och ett par årtionden framåt.
Louisiana lyfter fram Yayoi Kusama, som med prickar, videon och performances blev en del av pop art-rörelsen och minimalismen (anmäld i SkD den 24 september). I utställningen Objekt och kroppar i vila och rörelse utgår MMM från den dialog mellan koreografer och minimalistiska konstnärer som växte fram i New York under samma period.
Malmö Konsthall i sin tur fokuserar på Joan Jonas som med sina performances och videos i mitten av 1960-talet skapade sig en egen nisch på den amerikanska konstscenen, en nisch som hon till dags dato fortsatt att vidga och utforska, nu och då i samarbete med bildkonstnärer som Richard Serra, (video) fotografer som Peter Campus och koreografer som Yvonne Rainer.

Den länk

Läs mer här: Kaotisk komplexitet med en historia

kommentarer