Karin Laserow om saknaden av tv-jobbet: ”Liv före lust”

Redan i somras stoppades antikexperten Karin Laserow, 70, från att medverka i tv-programmet Bytt är bytt.

Men hemma i Brandstad rullar livet på som vanligt. Pandemin till trots. 

– Om man kan leva och bo som jag så kan man uthärda rätt mycket, säger hon. 

Läs mer…

kommentarer