Karolinskas internrapport visar stora brister i fakturahanteringen

By Lisa Röstlund Karolinskas internrapport om användandet av Boston Consulting Group visar på enorma brister. Jävsförhållanden har inte utretts, maxbelopp för beställningar av konsulttjänster har överskridits, otillåtna attesteringar, otillåtna arbetstider, fyra år utan ordentliga fakturaunderlag och kritik mot prismodellen. – Det här är fel, det borde inte ha hänt, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Läs mer här: Karolinskas internrapport visar stora brister i fakturahanteringen

kommentarer