Kartläggning av viltolyckor möjliggör effektivare åtgärder

Viltolyckorna i Sverige är många varje år och tenderar att öka. Med hjälp av de viltolyckskartor som nu Trafikverket och Nationella viltolycksrådet tagit fram blir det enklare att planera var åtgärder ska genomföras för att förhindra viltolyckor.

Läs mer…

kommentarer