KD: Öka trycket för maktskifte i Venezuela

Med nuvarande regim i Caracas bedömer UNCHR att ytterligare två miljoner människor kan tvingas lämna Venezuela det kommande året. Utan ett skifte vid makten finns inget som tyder på att situationen kommer att förbättras, skriver Lars Adaktusson (KD).

Läs mer…

kommentarer