Klagomål gav utredning i barnärende i Sundsvall

En anhörig har klagat över att socialtjänsten i Sundsvall agerat felaktigt när det gäller ett barn som varit placerat i familjehem och bett om hjälp för att ”få vår familj hel igen”. Ivo anser däremot att Socialnämnden har gett berörda barn relevant information och att de även fått möjlighet att föra fram sina åsikter. Därmed avslutar Ivo ärendet. …Läs mer

Läs mer här: Klagomål gav utredning i barnärende i Sundsvall

kommentarer