Störst risk för lerskred i västra Sverige

Skred i förrädisk kvicklera är vanligast förekommande i Norge, sett till Norden. Men då och då inträffar det även i Sverige – och störst är risken i Västsverige. ”I och med att vi har de här lerorna så kan det ske kvickleraskred även i dag”, säger statsgeologen Kristian Schoning.

Läs mer…

kommentarer