Klimatförändringen påverkar Europas flodnivåer

Översvämmade floder världen över ger varje år en nota på 100 miljarder dollar. Och prislappen stiger ständigt. Nu slår en stor internationell forskningsstudie fast att klimatförändringen har en betydande påverkan på omfattningen av översvämningarna. 

Läs mer…

kommentarer