Klimatlobbyn som lägger miljarder på politikerna

Stora företag och industriorganisationer vill köpa sig inflytande i klimatpolitiken – både i Sverige och EU. 

Genom intensiva kampanjer i Bryssel strävar lobbyisterna efter att få igenom formuleringar som gynnar just deras uppdragsgivare.
– Det är starka ekonomiska intressen som har mycket att vinna på att kunna fortsätta som vanligt, säger Jakop Dalunde (MP) om påtryckningarna från fossila branschorganisationer.  

Läs mer…

kommentarer