Klimatproblemen kommer inte att vändas med fakta

Att se Greta stå i fören på en havskappseglingsbåt och glida förbi Frihetsgudinnan in i hamnen lämnar få oberörda. Klimatkrisen beskrivs just nu i bilder och symboler av stora personligheter med stora gester. Det fungerar bättre än fakta.

Läs mer…

kommentarer