Kodsnack 332: Epsteinskandalen, Richard Stallman, och att bete sig som folk

Fredrik, Tobias och Kristoffer snackar om Richard Stallmans avgång från allting och försöker reda ut anledningen och vad det kan tänkas betyda.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj