Kommun JO-anmäls för hantering av blind

Kommunen skickade flera beslut till kvinnan där bland annat delar av hennes stöd- och hjälpinsatser drogs in.

Problemet:

Kvinnan är blind och kan inte läsa dokumenten.

– Kommunen bryr sig inte, säger hon.

kommentarer