Kommunens bokslut visar på positiva siffror

Över åtta miljoner mer än budgeterat. Timrå kommuns bokslut visar på positiva siffror.

kommentarer