Kommunens drastiska drag – barn nekas till förskolan

Lidköpings kommuns förskolor kommer i två veckor framöver inte ta emot barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med annat barn. 

Detta på grund av den höga sjukfrånvaron bland personalen.

– Vi hoppas på förståelse, säger Camilla Brolin, verksamhetschef för barn och skola, i ett uttalande på kommunens hemsida.

Läs mer…

kommentarer