Kommunens kort används fel

Det finns brister vid användandet av Sundsvalls kommuns kreditkort. Det visar en granskning som Mittnytt gjort.

kommentarer