Kommunens plan – så höjs p-avgifterna

Sundsvalls kommun har sedan en tid jobbat med att ta fram en ny parkeringsstrategi. Det har varit en del i det åtgärdsprogram som tagits fram för renare luft i centrum.

Läs mer här: Kommunens plan – så höjs p-avgifterna

kommentarer