Kommunerna har ökat sin tillsyn över rökfria skolgårdar

Många röker fortfarande på skolgårdarna i landet trots att det varit förbjudet sedan 1994. I regeringens strategi för det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet betonas vikten av att arbeta för rökfria skolgårdar som en del i arbetet med att förebygga tobaksbruk bland unga. I Länsrapport 2012 framgår att arbetet med att främja rökfria skolgårdar har stärkts under 2012. En viktig del i arbetet är kommunens tillsyn över rökfria miljöer, vilket inkluderar rökfria skolgårdar.

kommentarer