Konkurrensverket och FI i bråk om boräntor

Konkurrensverket och Finansinspektionen har hamnat på kollisionskurs om de så kallade snitträntorna för bolån. Konkurrensverket ser tecken på sämre konkurrens inom bolån men Finansinspektionen håller inte med.

Läs mer här: Konkurrensverket och FI i bråk om boräntor

kommentarer