Kostnader i investeringsprojekt är en förtroendefråga som prioriteras av Trafikverket

På uppdrag av regeringen har Trafikverket analyserat ökade kostnader i investeringsprojekt. Utvecklad kvalitetsstyrning, innovation och fortsatt digitalisering av anläggningen bidrar till att sänka kostnaderna i Trafikverkets investeringsprojekt.

Läs mer…

kommentarer