Kostsam placering av matcontainer

Enligt bygg- och miljökontoret så har containern ställts upp utan att bygglov sökts och startbesked beviljats. En överträdelse som baserat på plan- och byggförordningen och containerns storlek innebär en byggsanktionsavgift i storleksordningen 162 000 kronor.

Läs mer här: Kostsam placering av matcontainer

kommentarer