KPMG ökar vinsten

By Realtid.se KPMG redovisar det högsta resultatet på fem år – 178 miljoner kronor. Kravet på byrårotation har inneburit att antalet upphandlingar har ökat kraftigt och att revisions- och rådgivningsfirman satsar på att utveckla nya affärsområden.

Läs mer här: KPMG ökar vinsten

kommentarer