Kraftig jordbävning norr om Acapulco

En kraftig jordbävning har ägt rum i närheten av turistparadiset Acapulco i Mexiko.

Skalvet, som uppmättes till 7,4 på richterskalan, kändes även i miljonstaden Mexico City, rapporterar internationella medier.

kommentarer