Kräksjuka och brand ledde till överbeläggning

Överbeläggningar ökar på samtliga tre sjukhus i Landstinget Västernorrland. I Sundsvall beror det på vinterkräksjukan samt branden i Kristinelunds servicehus.

kommentarer