Krav på bättre arbetsmiljö

Huvudskyddsombuden på Mittuniversitetet tog till Arbetsmiljölagens näst hårdaste paragraf för att arbetsgivaren skulle ta arbetsmiljön på allvar.

kommentarer