Kraven på nämndemän höjs

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag som syftar till att säkerställa varje nämndemans lämplighet och kompetens för uppdraget.Pressmeddelande: Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre kravProp. 2013/14:169 Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav Justitiedepartementet, 11 mars 2014

kommentarer