Krävs bättre ordning och reda i Europaparlamentet

Elektronisk röstning i parlamentet kan komma till rätta med den slumpmässighet, dåliga närvaro och tidsbrist som omgärdar många voteringar.

kommentarer