Kriget föder sig självt

Inom militärhistorien talar man ofta om att ”kriget föder sig självt” och syftar på att civilbefolkningen tenderar att bli den stora förloraren i väpnade konflikter.

Läs mer här: Kriget föder sig självt

kommentarer