Krisande ekonomi kan leda till sämre vård

Många av Sveriges 21 regioner får allt sämre ekonomi. I en enkät som TV4 Nyheterna skickat ut uppger 15 av regionerna att de kommer att lämna 2019 med ett minusresultat. 

Läs mer…

kommentarer