Kritiken: Det ”lärda verket” håller på att avveckla sig

Det svenska kulturarvet har blivit laddad materia som olika politiska krafter drar i. Samtidigt skakas den ansvariga myndigheten av konflikter.

Läs mer…

kommentarer