KU vill inte kalla Maud Olofsson igen

Maud Olofsson kommer inte att kallas till Konstitutionsutskottet.

Moderate ledamoten Per Bill motsatte sig att tidigare näringsministern skulle kallas igen.

– Det är en skandal att hon inte ställde upp på riksdagens granskning, säger Peter Eriksson, KU:s ordförande.

kommentarer