Kulturen och idrotten stängdes helt i onödan

Ibland behöver regeringen regera, inte bara hålla presskonferenser och uppbära statsrådsarvoden.

Mats Svegfors förklarar hur kulturen och idrotten hade kunnat få en rimligare reglering denna höst.

Läs mer…

kommentarer