Kulturen sviker i mänsklighetens ödesfråga

För att undvika en klimatkatastrof krävs en fundamental omläggning av våra levnadssätt. Var finns berättelserna om hur det nya livet kan se ut? Forskaren Staffan Laestadius saknar kulturfolket i klimatdebatten.

Läs mer här: Kulturen sviker i mänsklighetens ödesfråga

kommentarer