Kungl. biblioteket får tydligare forskningsprofil

Kungl. biblioteket, Sveriges nationalbibliotek, ska framöver främja svensk forsknings kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur. Det framgår av en uppdaterad instruktion till Kungl. biblioteket som regeringen beslutat om.

Läs mer här: Kungl. biblioteket får tydligare forskningsprofil

kommentarer